1 Contact met de school


School


Website

Vestigingsplaatsen

· Nieuwstraat 2, 9402 MEERBEKE (kleuter + lager)

Tel. 054/33 20 49

Fax 054/59 88 34

e-mail: directie@vbmeerbeke.be

· Donkerstraat 45 , 9402 MEERBEKE (kleuter)

Tel. 054/33 37 45

· Neigem (kleuter + 1ste graad)

Pastorijstraat 1, 9403 NEIGEM

Tel. 054/33 85 40

www.vbmeerbeke.be

Directeur

 

Secretariaat


Zorgcoördinator

 

Marc Vanden Eynde, Nijken 34, 9400 DENDERWINDEKE

0472/468576 (alleen in uitzonderlijke gevallen)


Carine Timmermans en Brigitte Barbé


Ann Michiels en Joke Huylenbroeck

Scholen-gemeenschap

Scholengemeenschap De Ster

Katholiek basisonderwijs regio Ninove

Coördinerend directeur: Wim Beeckman

Schoolbestuur

' VZW Vrije Basisschool Meerbeke ’

Voorzitter: Claeys Eddy

Ondervoorzitter: Andrea Van Nuffel

Secretaris: Cock Marcel

Penningmeester: William Mattens

Andere leden: Exposito Paredes Santiago

Vanaf 1 januari fuseren de 4 vzw’s katholiek onderwijs Ninove ( vzw Vrije Basisschool Okegem, Vrije Basisschool Aspelare, Vrije Basisschool Meerbeke en vzw IKORN ) tot 1 schaalvergroot bestuur: VZW IKORN, Weggevoerdenstraat 55, 9400 Ninove

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is eindverantwoordelijke voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.