klassen

                        

   KLEUTERAFDELING
   • ruime en goed verlichte lokalen
   • aangepaste speel- en werkhoeken
   • soepele overgang van kleuter- naar lagere school
   • de nieuwste materialen
   • kleuterturnen
     LAGERE AFDELINGEN
   • Elk leerjaar is opgedeeld in 2 klasgroepen van ongeveer 20 leerlingen.
   • De klasgroepen worden jaarlijks herverdeeld door de klassenraad, rekening houdend met het aantal meisjes/jongens, leerresultaat, functioneren binnen de groep, gebaseerd op de ervaring van de verschillende leerkrachten. 
   • Begeleiding bij leermoeilijkheden door een interne zorgbegeleider of begeleiding in niveaugroepen. 
   • Wekelijks 2 lestijden lichamelijke opvoeding door bijzondere leermeester in onze ruime sportzaal. 
   • 14- daagse zwemles (6de leerjaar zwemt gratis). 
   • De klastitularissen zijn ervaren leerkrachten die open staan voor vernieuwing.