Home


De gebeurtenissen van de voorbije dagen laten niemand onberoerd. De Minister van Onderwijs heeft aan de scholen gevraagd om met z’n allen extra waakzaam te zijn, ook al zijn er geen directe indicaties dat scholen geviseerd worden.

 

Vanuit het Ministerie werden ook richtlijnen doorgestuurd om met leerlingen te praten. U kan deze terugvinden op de volgende URL’s:

 

https://www.klasse.be/29704/hoe-praat-je-met-jongeren-over-controversiele-themas/

https://www.klasse.be/29571/hoe-praat-je-met-je-leerlingen-over-de-aanslagen-in-parijs/

 

De lessen gaan gewoon door. Het spreekt voor zich dat we de actualiteit op de voet volgen en ons zullen schikken naar de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen we u zo spoedig mogelijk informeren. De veiligheid van onze leerlingen ligt ons immers nauw aan het hart.

 


Herdenking wapenstilstand 4de leerjaar
      

 
Op maandag 5 oktober, dag van de leerkracht,  lieten we, net als zoveel andere scholen, de schoolbel eens extra luiden. Zo wilden we de wereld laten horen dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. En dit schooljaar  zetten we dat extra in de verf met een gezamenlijke dans en … een speelplaats vol zeepbellen!


 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 
HIJ KOMT, HIJ KOMT,...


WINNAARS WEDSTRIJD DAVIDSFONDS

BOSKLASSEN 26 tot 30 oktober 2015


Scholencross 

Dinsdag 22/9:

4 de leerjaar, van 9.30 tot 10.30 uur

Donderdag 24/9:

5 de leerjaar, van 9.30 tot 10.30 uur

Vrijdag 25/9:

9.30-10.30 uur = 2 de leerjaar

10.30-11.30 uur = 1 ste leerjaar

13-14 uur = 3 de leerjaar

14-15 uur = 6 de leerjaar

 GSM inzameling